Photobucket Photobucket


My Blog List

Pro-M UPM : Perubahan Kerusi Dalam PRK Bercanggah Dengan Perlembagaan Universiti

Ketika tarikh penamaan calon dan hari pembuangan undi sudah diketahui umum, beberapa perubahan besar yang berlaku dalam Pilihan Raya Kampus kali ini menjadi persoalan dan tanda tanya buat mahasiswa yang mengikuti secara dekat perkembangan politik kampus.

Berdasarkan kepada perubahan yang telah dimaklumkan melalui notis yang ditampal sewaktu cuti pertengahan semester lalu, pertambahan EMPAT KERUSI FAKULTI serta PENGURANGAN SEMBILAN KERUSI UMUM menimbulkan persoalan tentang maksud sebenar perubahan tersebut dilakukan.

Jika kita merujuk kepada PERLEMBAGAAN UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA yang baru sahaja dipinda baru-baru ini, SEKSYEN 57 (3) menjelaskan bagaimana kaedah sebenar bagi menentukan bilangan wakil mengikut kawasan bagi sebuah PEMILIHAN MAJLIS PERWAKILAN PELAJAR UPM.
Seksyen 57 (3) :
Kesatuan hendaklah memilih suatu Majlis Perwakilan Pelajar-Pelajar (kemudian daripada ini dalam Perlembagaan ini disebut “MPP”) mengikut cara berikut:

(a) pelajar berdaftar setiap Kampus Cawangan, Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi hendaklah memilih melalui undi rahsia yang dijalankan oleh ketua Kampus Cawangan atau Dekan Fakulti atau ketua Sekolah, Pusat, Akademi atau Institusi, mengikut mana-mana yang berkenaan, sebilangan pelajar berdaftar yang sama bilangannya daripada Kampus Cawangan, Fakulti, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi itu untuk menjadi wakil dalam MPP, sebagaimana yang ditentukan oleh Naib Canselor.

(b) pelajar berdaftar sebagai keseluruhan hendaklah memilih dengan undi rahsia yang dijalankan oleh mana-mana pegawai yang dilantik oleh Naib Canselor bagi maksud itu, beberapa orang pelajar berdaftar, mengikut sebagaimana yang ditentukan oleh Naib Canselor, untuk menjadi wakil dalam MPP, dan bilangan pelajar itu hendaklah, walaubagaimanapun, tidak lebih daripada setengah daripada wakil yang dipilih di bawah perenggan (a).
(Seksyen 37 (3) (a) adalah bagi kawasan fakulti & Seksyen 37 (3) (b) adalah bagi kawasan umum)
Bagi kawasan fakulti, Seksyen 37 (3) (a) telah menjelaskan segala-galanya berkenaan dengan pertambahan sebanyak 4 kerusi yang melibatkan Sekolah Pengajian Siswazah serta Sekolah Pengajian Siswazah Pengurusan.

Walaubagaimanapun, timbul persoalan besar yang melibatkan perubahan dalam kerusi umum yang menyaksikan bagaimana pengurangan sebanyak 9 buah kerusi.

Mengikut kepada amalan biasa selama ini, pertambahan 4 buah kerusi di dua buah sekolah siswazah sepatutnya akan menyebabkan kerusi umum akan bertambah sebanyak 2 buah kerusi menjadikan keseluruhan kerusi umum sebanyak 18 buah kerusi (sebelum ini 16 buah kerusi).

Menyelak semula kembali sejarah Pilihan Raya Kampus sebelum ini, pada tahun 2003, sebanyak 45 kerusi keseluruhan dipertandingkan dengan 15 daripadanya adalah kerusi umum dan 30 bagi kerusi fakulti.

Beberapa tahun kemudian, setelah kemasukan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan (FPSK) ke dalam Pilihan Raya Kampus, ia memperlihatkan bagaimana pertambahan sebanyak 2 buah kerusi fakulti dan sebuah kerusi umum yang menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 48 kerusi ( 16 kerusi umum & 32 kerusi fakulti).

Justeru itu, beberapa persoalan besar seharusnya dijawab oleh pihak yang bertanggungjawab melakukan perubahan dalam menentukan kawasan bagi Pilihan Raya Kampus kali ini;

1. Mengapakah pihak pengurusan mengambil keputusan untuk mengecilkan suara mahasiswa dengan mengurangkan 9 buah kerusi umum?
2. Bagaimanakah kaedah atau cara pengukuran yang menyaksikan hanya 7 kerusi umum diperuntukan untuk Pilihan Raya Kampus tahun ini?

Posted by SiswaLaNie on 11:53 AM. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Photobucket

0 comments for Pro-M UPM : Perubahan Kerusi Dalam PRK Bercanggah Dengan Perlembagaan Universiti

Leave commentRecent Entries

Recent Comments

Photo Gallery