Photobucket Photobucket


My Blog List

Pemegang Amanah Dasar Pendidikan Negara

KENYATAAN MEDIA
PERSATUAN KEBANGSAAN PELAJAR ISLAM MALAYSIA
10 NOVEMBER 2010 / 3 ZULHIJJAH 1431H

Persatuan Kebangsaan Pelajar Islam Malaysia (PKPIM) menyambut baik penubuhan Majlis Penasihat Pendidikan Kebangsaan (MPPK) seperti mana yang telah diumumkan oleh Timbalan Perdana Menteri pada 9 November lalu.

PKPIM mengalu-alukan perlantikan tujuh orang pakar akademik termasuklah Prof Datuk Dr Sidek Baba yang merupakan mantan pimpinan PKPIM bagi menganggotai majlis tersebut selaras dengan prinsip “kepimpinan ilmuan” yang menjadi nadi kepada sektor pendidikan negara.

PKPIM bagaimanapun menyeru agar fungsi majlis tersebut dapat dipertingkatkan dan bukan sahaja sebagai penasihat kepada Menteri Pelajaran. MPPK wajar menjadi “pemegang amanah” kepada dasar dan polisi pendidikan negara. 

Hal ini bagi memastikan sindrom “menteri baru, dasar baru” menerusi rombakan kabinet yang membawa kepada perubahahan dalam kepimpinan tertinggi Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) tidak akan menjejaskan kesinambungan dasar dan polisi pendidikan yang sedia ada.

Mesej jelas kepada mana-mana Menteri yang ditugaskan di kementerian ini agar tidak “syok sendiri” dengan sewenangnya memperkenalkan polisi baru yang tidak konsisten dengan yang sebelumny.

Selain itu, MPPK harus bertindak sebagai badan pemantau kepada setiap tindakan kerajaan dari semua bidang keberhasilan utama Negara (NKRA) agar maksud dan objektif dasar pendidikan tidak terjejas dan dapat direalisasikan sepenuhnya.

PKPIM juga menyeru agar keanggotaan majlis tersebut diperluas dengan memperkenalkan jawatankuasa kecil yang turut disertai oleh wakil Persatuan Ibu Bapa & Guru (PIBG,) Badan Bukan Kerajaan (NGO), pemimpin komuniti serta pimpinan pelajar. 

PKPIM percaya dengan keanggotaan yang lebih meluas, resolusi dan saranan yang lebih komprehensif dan menyeluruh dapat dikemukakan kepada pihak kerajaan.

PKPIM berharap MPPK tidak sekadar forum kedai kopi yang hanya memberikan kepuasan menyatakan pandangan dan kritikan tetapi tidak disusuli dengan tindakan dan perancangan yang serius.

Posted by SiswaLaNie on 12:54 AM. Filed under , . You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Photobucket

0 comments for Pemegang Amanah Dasar Pendidikan Negara

Leave commentRecent Entries

Recent Comments

Photo Gallery